Χειριστής Κλάρκ

Η θέση αφορά εργασία στο κατάστημα μας στη Μάνδρα Αττικής. 

 

Ο ιδανικός υποψήφιος διαθέτει:

  • Δίπλωμα Χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Β' 2ης ειδικότητας: Πετρελαιοκίνητο κλάρκ (Μ.Ε.2.7) και Ηλεκτροκίνητο κλαρκ (Μ.Ε.2.8)
  • Εμπειρία στο χειρισμό Scanner
  • Συνέπεια και Επαγγελματική συμπεριφορά
  • Ομαδικό Πνεύμα Συνεργασίας

Η εταιρία προσφέρει:

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Ευκαιρίες Εξέλιξης
  • Συνεχή εκπαίδευση